Toon Achtergrond

Ons werk

televisieprogramma

Idee aan Zee
Om sportverenigingen draaiende te houden zijn vrijwilligers nodig, van trainer tot en met bestuurs- en commissieleden. Vrijwilligers vormen het hart van de vereniging; zonder hen kan de club niet bestaan. Idee aan Zee bedacht en produceerde de 11 delige tv serie ‘Het Clubhart’ waarin bijzondere vrijwilligers van elf Haagse amateurvoetbalclubs worden gevolgd.

Bekijk Compilatie


documentaire, 18 minuten

Gemeente Den Haag

Den Haag werkt onder het motto ‘Den Haag Onder Dak’ aan het verbeteren van de leefsituatie van dak- en thuislozen. In passende huisvesting kunnen zij tijdelijk onder begeleiding wonen en werken aan hun problematiek en een zinnige dagbesteding. Op vijf plekken in de stad worden daarvoor woonvoorzieningen gerealiseerd. Om omwonenden in te lichten over de nieuwe buurtgenoten wordt de film 'Den Haag onder Dak' vertoond. Een film die focust op het menselijk gezicht van de dakloze, maar die ook de gevolgen laat zien van 'de vlekjes' die sommige bewoners hebben.

Bekijk Compilatie


documentaire, 40 minuten

Het Nationale Toneel
In samenwerking met Het Nationale Toneel produceerde Idee aan Zee de documentaire 'Het Nationale Toneel speelt Oresteia'.
Oresteia is 2500 jaar geleden voor het eerst opgevoerd. Het thema van dit stuk is nog uiterst actueel. Hoe stoppen we de spiraal van de bloedwraak?
In de documentaire ziet u fragmenten van repetities en gesprekken met regisseur Johan Doesburg. Willem Timmer van de Politie Haaglanden laat zijn licht schijnen over eerwraak in onze maatschappij.

Bekijk Compilatie


corporate

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

De Inspectie voor Verkeer en Waterstaat bevordert de veiligheid op de weg, rails, het water en in de lucht. Daarvoor houdt de dienst toezicht, verleent vergunningen en verzamelt kennis. Veel informatie dus die bovendien permanent beschikbaar moet zijn. Het ligt voor de hand dat deze informatie gestuurde dienst haar processen zoveel mogelijk digitaliseert. Deze film maakt dat met tot de verbeelding sprekende voorbeelden zichtbaar.

Bekijk Compilatie


televisieprogramma, 10 afleveringen,12 min

RTV West
Groenlicht is een informatief, educatief en amuserend programma over milieuprojecten in de stad. Met dit programma wil de gemeente Den Haag haar inwoners laten zien wat zij doet aan het milieu. Tegelijkertijd laat Groenlicht zien wat kijkers zelf kunnen doen om een bijdrage te leveren.

Bekijk Compilatie


televisieprogramma, 7 afleveringen, 20 min

ETV.nl
Pubers vormen een eigen mening en nemen niet meer alles van hun ouders aan. Hoe begeleid je dat proces als ouder op een positieve manier?  In het programma In gesprek praten ouders, pubers en deskundigen onder leiding van Paula Patricio over drugs, uitgaan, seksualiteit, alcohol, depressie internet en zakgeld. Bij het programma is een handleiding ontwikkeld om te gebruiken bij ouderavonden.

Bekijk Compilatie


web video

Hotelschool Den Haag

De Hogere Hotelschool Den Haag is lid van 'The Leading Hotel schools of The World foundation’. En dat willen ze laten weten ook; wereldwijd! Met inmiddels 1900 studenten uit 40 landen blijkt het uitgedragen concept van 'enterpreneurial learning' een succes. Met dat uitgangspunt als gegeven realiseerde Idee aan Zee een engelstalige wervingsvideo voor op de website.

Bekijk Compilatie