Toon Achtergrond

Ons werk

educatie

Gemeente Den Haag
Energiebesparing wordt steeds meer gezien als belangrijk instrument om iets te doen tegen klimaatverandering. Iedereen kan geld besparen op de energierekening. Maar niet iedereen weet precies hoe. De cursus 'Milieu in en om het huis' leert in zes bijeenkomsten hoe je op gas, elektriciteit, water en afval kan besparen. En dat levert wat op! Idee aan Zee maakte voor de cursus 'Milieu in en om het huis'  vier korte introductiefilmpjes.

Bekijk Compilatie


educatie

ETV.nl
In opdracht van ETV.nl produceerde Idee aan Zee de tv serie ' Lees en Schrijf! Taal dichtbij ' Tien procent van de volwassen bevolking (16-65 jaar) in Nederland is laaggeletterd. Schaamte en onzekerheid zijn drempels om naar een taalcursus gaan. De tv serie Lees en Schrijf! Taal dichtbij laat een zien hoe een les verloopt, welke lesstof aan bod komt, wie voor de klas staat en wie die anderen in het lokaal zijn.

Bekijk ook Lees en Schrijf! Taal dichtbij op www.leesenschrijf.nl.

Bekijk Compilatie


Voorlichting

RIBW KAM & Terry van der Heide Arch.

Wonen op een plek waar je je goed voelt en je eigen leven richting kunt geven. Voor mensen met een psychiatrische achtergrond is dat niet vanzelfsprekend. Wonen naar Wens laat zien wat voor deze groep mensen beschermd wonen op maat betekent.

Bekijk Compilatie


videopresentatie congres

Gemeente Den Haag

Om het Vakonderwijs goed op de rails te zetten is het zaak dat de verschillende partners elkaar weten te vinden. Alleen wanneer onderwijs, bedrijfsleven en instellingen nauw samenwerken kunnen we het beste uit jongeren te halen en hun talenten ontwikkelen. Daarom organiseerde Den Haag in 2010 de ParticipatieTop Vakonderwijs, een ontmoeting tussen bedrijfsleven en onderwijs. Met de film ' Gericht op je doel af! ' kregen de deelnemers succesvolle voorbeelden van Vakonderwijs in voorgeschoteld. 

Bekijk Compilatie


documentaire, 25 minuten

Stichting Boog
Laak Noord staat in Den Haag bekend als een probleemwijk. In de documentaire Laak Noord vertellen jong en oud hun verhaal over de wijk die ze zo liefhebben en de wijk die ze zienderogen zien veranderen. Laak Noord is gemaakt in opdracht van Stichting Boog (stedelijke organisatie voor samenlevings-opbouw in Den Haag) om te laten dat er veel mogelijk is als je maar eerlijk de problemen en de kansen onder ogen wilt zien. Want kracht is er genoeg in de wijk maar die moet je ook weten op te sporen en goed te begeleiden.

Bekijk Compilatie


educatie

ETV.nl
Thuis op School is een educatief programma voor ouders met kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 13 jaar oud. Het programma bestaat uit een televisieserie (17 afl. van 10 min.) en (online) oefenmateriaal. De centrale vraag is steeds: Hoe kan ik mijn kind helpen, thuis en op school? Bekijk Thuis op School ook op www.etv.nl
 

Bekijk Compilatie


visuele beleidsnota

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

In 2008 presenteerde Minister Eurlings de nota 'MobiliteitsAanpak 2028'. In de ruim 70 pagina's tellende nota zijn 10 ambities voor het jaar 2028 geformuleerd.
Als aanvulling op de nota heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een'teaser'van 7 minuten laten maken. In de film 'MobiliteitsAanpak 2028' zijn 70 pagina's met beleidvoornemens vertaalt naar een zichtbare beleving.

Bekijk Compilatie


animatie

Stiom
Ruim één op de tien volwassen Nederlanders heeft moeite met lezen en schrijven. Zij hebben daardoor moeite met gezondheidsinformatie. Stiom heeft voor huisartsen in Den Haag voorlichtingsfilmpjes laten maken over zwangerschap, diabetici en de huisartsenpost. De patiënten kunnen tijdens het wachten bij de huisarts kijken naar de voorlichtingsfilmpjes. De kracht van het programma zit in het feit dat de eigen dokter uitleg geeft aan de patiënt, die vervolgens bij dezelfde dokter in de spreekkamer komt.

Bekijk Compilatie


educatie

De Haagse Stadsboerderijen
In opdracht van Gemeente Den Haag Milieueducatie realiseerde Idee aan Zee de educatieve productie ' Jonge dieren worden groot.' Op de Haagse Stadskinderboerderijen worden ieder jaar weer veel jonge dieren geboren. De groepen 3 en 4 van de Haagse basisscholen maken jaarlijks een excursie naar de boerderijen. De DVD 'Jonge Dieren Worden Groot' is onderdeel van de boerderijexcursie .
 

Bekijk Compilatie


documentaire, 28 minuten

Dogtroep
De voorstelling Loket 25 is gemaakt door bewoners van de Haagse binnenstad, theatermakers van Dogtroep en dansers van het Nederlands Dans Theater. De documentaire Loket 25 geeft een impressie van de voorstelling Loket 25 die in het Stadhuis van Den Haag te zien was. De documentaire volgt deelnemers uit de wijken en Dogtroep regisseur Henk Schut geeft een toelichting op de voorstelling.

Bekijk Compilatie