Toon Achtergrond

Ons werk

corporate

Ministerie van BZK
Doc-Direkt is de nieuwe archiefdienst van het Rijk. Deze 'shared service' organisatie is een samenvoeging van de departementale archiefdiensten, de Centrale Archief Selectiedienst en het Nationaal Archief. De film Doc-Direkt informeert het personeel en andere belanghebbenden over de aard en de doelstellingen van de gloednieuwe organisatie. 

Bekijk Compilatie


corporate, 4 delig, 4 minuten

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
De serie The Delta Approach is een korte algemene introductie van Nederland op de thema's Watermangement, Mobiliteit en Transport. De serie zoomt in op de voordelen die het leven in een delta met zich meebrengt. En natuurlijk op de kunst om ons land goed te beschermen tegen het omringende water.De serie is bedoeld voor delegaties die het buitenland bezoeken en derhalve beschikbaar in de talen Engels, Frans, Duits, Chinees, Spaans en Nederlands.

Bekijk Compilatie


Corporate (engelse versie)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

De corporate video Watermanagement maakt deel uit van de serie The Delta Approach, een korte algemene introductie van Nederland op de thema's Watermangement, Mobiliteit en Transport. De serie zoomt in op de voordelen die het leven in een delta met zich meebrengt. En natuurlijk op de kunst om ons land goed te beschermen tegen het omringende water.De video is bedoeld voor delegaties die het buitenland bezoeken en derhalve beschikbaar in de talen Engels, Frans, Duits, Chinees, Spaans en Nederlands.

Bekijk Compilatie


video voor slotconferentie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ieder jaar vraagt de Europese Unie aandacht voor een specifiek thema. In 2010 stond de bestrijding van armoede in de Europese schijnwerpers.Veel gemeenten en maatschappelijke organisaties hebben zich in dit jaar extra ingezet om armoede te verminderen. Het ministerie van SZW organiseerde de nationale slotconferentie. Idee aan Zee maakte een korte film over zeven projecten die in het kader van het jaar zijn uitgevoerd.

Bekijk Compilatie


Documentaire, 30 minuten

BNA Haaglanden

Sinds 2002 produceert Idee aan Zee in opdracht van BNA-Haaglanden jaarlijks een documentaire voor De Dag van de Architectuur. Nummer 9 in deze eeks is De 2e hands stad; Architectuur en Hergebruik. De film laat voorbeelden van duurzaam hergebruik en transformatie van bestaande gebouwen zien. Jo Coenen, professor (R)MIT aan de TU Delft, voorziet de film van commentaar.  ( bekijk compilatie)

Bekijk Compilatie


educatie

De Haagse Hogeschool
Het lectoraat ' Kennisinfrastructuur voor Wetenschap en Techniek'  van de Haagse Hogeschool heeft onderzoek verricht naar de stand van zaken van Real Life Learning in de praktijk. Deze film is een aanvulling op de resultaten van het onderzoek " Leren onderzoeken via Real Life Learning "

Bekijk Compilatie


web promo

ETV.nl

Alle oefenmaterialen van Lees en Schrijf!, Taalklas.nl en andere ETV.nl-programma’s zijn te vinden op www.oefenen.nl. Deze portal is het startpunt voor mensen die interactief
aan de slag willen met het verbeteren van hun basisvaardigheden. Om al deze programma’s gratis te houden en om nieuw materiaal te maken, doet ETV.nl via de website een beroep aan de gebruikers om ETV.nl te steunen.

Bekijk Compilatie


Voorlichting Mantelzorg, 10 minuten

STIOM en Stichting Mantelzorg Den Haag
STIOM ontwikkelde samen met Stichting MantelZorg Den Haag een methodiek voor het bereiken van allochtone mantelzorgers. Mantelzorg is bij allochtonen dikwijls een grotere en een sterkere vanzelfsprekendheid. De zorgplicht weegt zwaar op de schouders van allochtone mantelzorgers.
Idee aan Zee maakte voor de campagne een korte documentaire om bewustwording te creëren bij allochtone mantelzorgers.

Bekijk Compilatie


televisieprogramma

Provincie Zuid Holland
Wat doet de provincie Zuid Holland? Veel van wat de provincie Zuid Holland doet, is niet meteen zichtbaar. Toch raakt de provincie iedereen in het dagelijks leven. Hoe?

Bekijk Compilatie


Voorlichting

STIOM / Zebra

Dementerende senioren van niet-westerse herkomst worden meestal door familieleden verzorgd en belanden niet in de reguliere ouderenzorg. Alzheimer is daarnaast vaak een taboe. Om het taboe te doorbreken en te wijzen op de mogelijkheden voor hulp heeft Stichting Stiom in samenwerking met welzijnsorganisatie Zebra een film laten maken.

Bekijk Compilatie