Toon Achtergrond

Ons werk

Congresvideo

Deltacommissaris I Ministerie van Infrastructuur&M

Voor het Derde Nationaal Deltacongres produceerde Idee aan Zee deze video waarin de betrokkenheid van jongeren bij het Deltaprogramma belicht wordt.

Bekijk Compilatie


Voorlichting

Stichting Expertisecentrum ETV.nl

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, meestal afgekort tot VMBO, is een van de vormen van voortgezet onderwijs in Nederland. Ongeveer 60% van de basisschoolleerlingen gaat naar het vmbo. In het vmbo is de stage een vast onderdeel van de opleiding. Het programma OP STAGE VMBO geeft informatie aan ouders waarom stage lopen een belangrijk (verplicht!) onderdeel op het vmbo is.

Bekijk Compilatie


TV serie en e-learning

Stichting Expertisecentrum ETV.nl

Veel Nederlanders eten te veel en te vet. Niet zo gezond dus. Eten en Weten bestaat uit een televisieserie op de regionale televisie, een oefenwebsite met lesbrieven en een leesboekje met lesbrieven. Eten en Weten is het achtste programma in de Lees en Schrijf!-reeks, en is gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kader van het Aanvalsplan Laaggeletterdheid: ‘Van A tot Z betrokken’. Meer informatie op www.etv.nl

Bekijk Compilatie


Voorlichting

GGD Den Haag en Zebra Welzijn

In de Haagse Schilderswijk zijn 15 vrouwen tot HAGG (Haagse Aanpak Gezond Gewicht) ambassadrices getraind. Net als overal in de wereld worden jongeren in hun omgeving te dik. De HAGG ambassadrices leveren vrijwillig een bijdrage aan het bevorderen van een gezonde leefstijl. Zij gaan het gesprek aan met familie, vrienden, winkeliers en medeouders en weten hun eigen kring te inspireren tot ontbijten,sporten en gezonde traktaties.

Bekijk Compilatie


Corporate clip

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Maak een korte clip waarin de beleidsterreinen van het vernieuwde Ministerie van Infrastructuur en Milieu te zien zijn. Altijd een fijne opdracht dankzij de vele  fotogenieke innovatieve thema's en de dynamiek. Hollands glorie met 125 bpm.  

Bekijk Compilatie


Animatie voorlichting

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Frauderende uitkeringsontvangers kunnen vanaf 1 januari 2013 een tien keer hogere boete krijgen dan nu het geval is. Bedrijven die de arbeidswetten overtreden, kunnen worden stilgelegd. Dit staat in het wetsvoorstel ‘Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving’ dat in maart 2012 aan de Tweede Kamer is gestuurd. Het Ministereie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf Idee aan Zee de opdracht om een ondersteunende, korte animatie te realiseren.

Bekijk Compilatie


Voorlichting

De Groene Kennis Coöperatie

Het programma 'Groene Kennis voor Burgers' brengt groen onderwijs, bedrijfsleven en het zogenoemde 'grijs onderwijs'  bij elkaar.
De video 'Stad en Land' laat daarvan een voorbeeld zien.Het programma Groene Kennis voor Burgers is een programma binnen het innovatieplatform Groene Kennis Coöperatie (GKC). Het programma   richt zich op het stimuleren van een gezonde leefstijl bij burgers en op het creëren van een duurzame leefomgeving. Om dit doel te bereiken wil het programma het onderwijs vernieuwen.  www.gkc.nl

Bekijk Compilatie


Commercial

Verbond van Verzekeraars
Mobielschademelden.nl Het Verbond van Verzekeraars en SEPS hebben een 'semi app' voor op de smartphone ontwikkeld. Een autoschademelding kan nu ter plekke online gedaan worden. Geen gedoe met papieren en lekker snel. Idee aan Zee maakte een promo waarin het gemak en de snelheid geillustreerd wordt.

Bekijk Compilatie


Corporate (engelse versie)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

De corporate video Watermanagement maakt deel uit van de serie The Delta Approach, een korte algemene introductie van Nederland op de thema's Watermangement, Mobiliteit en Transport. De serie zoomt in op de voordelen die het leven in een delta met zich meebrengt. En natuurlijk op de kunst om ons land goed te beschermen tegen het omringende water.De video is bedoeld voor delegaties die het buitenland bezoeken en derhalve beschikbaar in de talen Engels, Frans, Duits, Chinees, Spaans en Nederlands.

Bekijk Compilatie


corporate

NRC Media
NRC uitgever Hans Nijenhuis en hoofdredacteur Peter vander Meersch hebben een droom. Idee aan Zee maakte hem zichtbaar rmet een film. Met als doel om het  NRC personeel te overtuigen van de gedroomde ambities. Inmiddels wordt de droom werkelijkheid. Alleen het Haagse decor in de film is verruild voor een Amsterdams decor. "Wie weet was het wel de film die Amsterdam ertoe aanzette om met een nog mooier aanbod te komen" aldus uitgever Hans Nijenhuis.

Bekijk Compilatie