Toon Achtergrond

Ons werk

Conferentievideo

Ministerie van Economische Zaken

et de werkconferentie 'Natuur in de gemeentelijke- en provinciale uitvoeringspraktijk.' informeert het Ministerie van Economische Zaken ambtenaren in de regio over het belang van een goede balans tussen ecologie en economie. Een betere dienstverlening voor burger en bedrijf is daarbij essentieel. Idee aan Zee produceerde een korte film met drie sprekende voorbeelden van geslaagde projecten ter inspiratie van de deelnemers.

Bekijk Compilatie


Voorlichting

Haags Gemeentearchief

Het Haags Gemeentearchief werkt aan versterking van de culturele identiteit van Den Haag en van de stedelijke samenhang. Dit doet het archief door het verwerven, beheren en verspreiden van belangrijke cultuurhistorische informatie over Den Haag en haar inwoners. De informatie gaat terug tot het begin van de 14e eeuw. Het Haags Gemeentearchief heeft een studiezaal waar het publiek stukken uit het archief kan opvragen en bekijken. Idee aan Zee produceerde de video waarin Paula Udondek de kijker meeneemt achter de schermen.

Bekijk Compilatie


Corporate video

Ontwikkelcentrum

Het Ontwikkelcentrum ontwikkelt leermiddelen voor het groene onderwijs. bestaat dit jaar 20 jaar. In al die jaren heeft het belang van goede leermiddelen voorop gestaan. Samen met andere partijen implementeert het Ontwikkelcentrum de voortdurende veranderingen en innovaties binnen de groene kolom in het lesmateriaal. Idee aan Zee realiseerde de corporatefilm 'Committed to Green', naar een idee van het bureau BOP Onderzoek&Communicatie.

Bekijk Compilatie


Webvideo

De Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers DH

De Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers is er voor hulp in de laatste levensfase. Wordt de verzorging thuis van een ziek familielid of geliefde in de laatste levensfase te zwaar, dan zijn deze vrijwilligers er om  te ondersteunen. Idee aan Zee maakte de korte introductiefilm op de website. De voorlichtingsfilm 'Er Zijn' is eveneens door Idee aan Zee geproduceerd.

Bekijk Compilatie


Promotievideo

Groene Kennis Coöperatie

Het GKC-programma Groene kennis voor burgers wil groene kennis  toegankelijk maken voor burgers en niet-groene (onderwijs)instellingen. Het is een programma binnen het innovatieplatform Groene Kennis Coöperatie (GKC). Idee aan Zee produceerde een reeks video's die laten zien hoe het programma 'Groene Kennis voor Burgers' het groene onderwijs in al haar facetten zichtbaar maakt.. www.gkc.nl

 

Bekijk Compilatie


Congresvideo

Ministerie van EZ I DICTU

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werkt aan innovatie van het toezicht door de ICT-ondersteuning voor de NVWA inspecteurs in het veld te vernieuwen. Onder de noemer 'Inspecteur Centraal' is een concept ontwikkeld waardoor de inspecteur op elk moment, op elke plek de juiste informatie en functies tot zijn beschikking heeft. Idee aan Zee produceerde in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken de video 'Inspecteur Centraal'.

Bekijk Compilatie


Voorlichting

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat gaat de Afsluitdijk versterken. Idee aan Zee produceerde deze video die laat zien hoe innovaties worden toegepast om de dijk duurzaam  te beschermen tegen het water. Samen met provincies en marktpartijen werkt RWS aan een veilige en duurzame Afsluitdijk. Van de video is ook een Engelstakige versie geproduceert.

Bekijk Compilatie


Congresvideo

Ministerie van SZW

Jaarlijks worden 230 duizend werknemers getroffen door een ongeval op het werk. Om dit aantal terug te dringen, initieerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2009 het 'Actieplan Arbeidsveiligheid'. Idee aan Zee producties produceerde vier filmpjes met voorbeelden uit de praktijk.

Bekijk Compilatie


Promotie

Deltacommissaris I Ministerie van Infrastructuur&M

De Deltaviewer is een interactieve presentatie die ingaat op algemene vragen als wat nu de precieze waterproblemen en –vraagstukken van Nederland zijn. De Deltaviewer heeft een informatieve en educatieve waarde. Idee aan Zee produceerde in opdracht van de Deltacommissaris een kort filmpje voor de officiële presentatie van de Deltaviewer.

Bekijk Compilatie


Commercial

PIANOo / Ministerie van EL & I

De overheid doet op jaarbasis voor zestig miljard euro aan aanbestedingen. TenderNed is het officiele on-line platform voor overheidopdrachten.Binnenkort  kunnen ook ondernemingen digitaal inschrijven en hun bedrijfsgegevens slechts eenmaal opslaan. Dat bespaart veel tijd en geld. Idee aan Zee produceerde vier promo's om TenderNed onder de aandacht van aanbesteders en ondernemers te brengen.

Bekijk Compilatie