Toon Achtergrond

Ons werk

Animatie

Rijksoverheid

In het onderwijs worden leerlingen voorbereid op wat ze later nodig hebben. Maar de maatschappij verandert. Welke kennis en vaardigheden hebben leerlingen in de toekomst nodig? De Rijksoverheid wil hierover een dialoog aangaan met leerlingen, leraren, ouders, scholen en andere belangstellenden.

Bekijk Compilatie


Moodfilm

Rijksoverheid

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Daar werkt ministerie van Infrastructuur en Milieu aan.

Bekijk Compilatie


TV Serie

ETV.nl

Mokken, lekker tegendraads zijn, te laat thuiskomen, een grote mond opzetten. Wat schuilt er achter het dwarse gedrag van een puber, wat maakt de puberteit voor een kind zo lastig en vooral hoe ga je daar als ouder nou wel en niet mee om? Meer weten kijk op www.etv.nl

Bekijk Compilatie


Animatie

Rijksoverheid

De Wet Bibob voorkomt dat de overheid onbedoeld criminele activiteiten ondersteunt. Justis helpt overheden op basis van de Wet Bibob om te bepalen hoe groot het risico is dat een vergunning wordt misbruikt voor criminele doeleinden.

Bekijk Compilatie


Voorlichting

Studie Route Net Gezondheid

Steeds meer mensen zullen in de nabije toekomst een zorgvraag hebben waarmee zij een beroep doen op de sector gezondheid. Studie Route Net Gezondheid zorgt ervoor dat er in toekomst voldoende vakmensen zijn.

Bekijk Compilatie


How to video

Woningcorporatie Staedion

Mensen zoeken in Google naar een antwoord op een vraag. How to video’s kunnen deze vraag simpel en kort op een leuke manier beantwoorden. Woningcorporatie Staedion geeft in negen how to video’s vragenantwoorden op veel gestelde vragen van huurders.

Bekijk Compilatie


Animatie

Rijksoverheid

De Wet langdurige zorg regelt zorg en verblijf voor kwetsbare mensen met een beperking. Het gaat om mensen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. De Wet langdurige zorg is op 1 januari 2015 ingegaan en vervangt de AWBZ

Bekijk Compilatie


Animatie

ETV.nl

Wat weet jij nou eigenlijk over het eten op je bord? In Eten en Weten legt Dieuwertje Blok in de supermarkt uit hoe u heel makkelijk zelf ziet wat er in een product zit. Ook laat ze zien hoe ons eten groeit of gemaakt wordt. In iedere uitzending ook grappige weetjes over eten.

Bekijk Compilatie


Animatie

ETV.nl

Wat weet jij nou eigenlijk over het eten op je bord? In Eten en Weten legt Dieuwertje Blok in de supermarkt uit hoe u heel makkelijk zelf ziet wat er in een product zit. Ook laat ze zien hoe ons eten groeit of gemaakt wordt. In iedere uitzending ook grappige weetjes over eten.

Bekijk Compilatie


Animatie

ETV.nl

Wat weet jij nou eigenlijk over het eten op je bord? In Eten en Weten legt Dieuwertje Blok in de supermarkt uit hoe u heel makkelijk zelf ziet wat er in een product zit. Ook laat ze zien hoe ons eten groeit of gemaakt wordt. In iedere uitzending ook grappige weetjes over eten.

Bekijk Compilatie